TJÄNSTER

Kontrollansvarig enligt PBL

Kontrollansavrig (KA) krävs av kommunens byggnadsnämnd vid de flesta bygglovspliktiga åtgärder och Norrbottens Byggkonsult hjälper er genom hela processen. Norrbottens Byggkonsult har certifierad KA enligt PBL med behörighet N. Vad gör en kontrollansvarig?

Den kontrollansvarige hjälper byggherren att upprätta förslag till kontrollplan, ser till att kontrollerna blir utförda och gällande bestämmelser och villkor följs, närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök samt dokumenterar sina byggplatsbesök och ger ett utlåtande till byggherre och byggnadsnämnden som underlag inför slutbeskedet.Vid enklare projekt

Vid enklar projekt så som mindre förrådsbodar och mindre garage eller enklare Attefallshus så krävs det oftast inte någon kontrollansvarig men alltid en kontrollplan, då kan vi hjälpa till med att upprätta endast kontrollplanen. Kontrollplanen ska styra vad som ska kontrolleras och mot vad kontrollen ska utföras. Kontrollplanen styr också din entreprenörs egenkontroller. Kontrollplanen ska säkerställa att byggnationen uppfyller det egenskapskrav som finns i Plan och Bygglagen. Varje kontrollplan är unik och för att vi ska kunna upprätta en så projektanpassad kontrollplan som möjligt så brukar vi hålla ett startmöte innan vi upprättar kontrollplanen. Vid mindre uppdrag så kan mötet hållas över telefon.

 

Skyddsrumssakkunnig

Norrbottens Byggkonsult har skyddsrumssakkunniga certifierade enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Certifikatet ger Norrbottens Byggkonsult behörighet att på uppdrag av MSB utföra skyddsrumskontroller och skyddsrumstillsyn.


  Överlåtelsebesiktning

Utbildningar

Konsultuppdrag


Kontakta Norrbottens byggkonsult för en kostnadsfri offert

© Copyright. All Rights Reserved